Czas wolny seniora

Mówi się, że emeryci mają mnóstwo wolnego czasu, ale nie zawsze jest to prawda. Część emerytów dorabia do emerytury, część pomaga dzieciom w opiece nad wnukami, część uczęszcza na różnorodne zajęcia. Obecnie działają kluby seniora, dzięki którym starsi ludzie mogą uprawiać sport, brać udział w wykładach i wycieczkach, spotykać swoich rówieśników. Uniwersytety III Wieku mają szeroką ofertę dla osób w wieku podeszłym i emeryci chętnie z nich korzystają. Są to aktywności płatne, ale opłaty nie są wielkie, za rok płaci się kilkadziesiąt złotych, co jest opłatą symboliczną. Seniorzy także udzielają się charytatywnie, zajmują się wolontariatem, pomagają ubogim i umierającym. Takie działania zasługują na pochwałę, bo dają one wiele dobrego słabszym, biednym oraz chorym. Gdyby nie wolontariusze to powstałaby solidna luka w pomaganiu innym. Podsumowując, seniorzy są coraz bardziej aktywni, nie są tacy, jak nasi dziadkowie czy pradziadkowie, chcą uczestniczyć w życiu i mają sporo energii życiowej. Spożytkowanie takiej energii jest kluczowe. Energiczny i aktywny emeryt żyje nie tylko dłużej, ale też lepiej. Rzadziej choruje i ma więcej optymizmu. Spotkania z innymi ludźmi pozytywnie wpływają nawet na samotnych emerytów.

About

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *